szkoły policealne kursy szkolenia

 

 

Smaller Default Larger

"Proces zarządzania można znacząco uprościć poprzez dobór właściwych podwładnych." - Donald Trump

 

Przedmioty nauczania:

Rynek pracy
Prawo pracy
Rekrutacja i selekcja zawodowa
Planowość i stymulacja rozwoju zawodowego
Trening umiejętności interpersonalnych
Komputerowe systemy kadrowe
Polityka personalna przedsiębiorstw
Ocena i motywowanie pracowników
Zarządzanie zasobami pracy w przedsiębiorstwie
Organizacja i zadania działu personalnego
Doradztwo personalne