szkoły policealne kursy szkolenia

 

 

Smaller Default Larger

Przedmioty nauczania:

Elementy prawa
Elementy ekonomii
Podstawy psychologii i socjologii
Komputeryzacja prac biurowych
Język angielski
Podstawy marketingu i reklamy
Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości
Organizacja pracy biurowej
Techniki pracy biurowej
Kultura zawodu