szkoły policealne kursy szkolenia

 

 

Smaller Default Larger

Przedmioty nauczania:

Elementy prawa
Elementy ekonomii
Podstawy psychologii i socjologii
Laboratorium komputerowe
Język angielski
Podstawy marketingu i reklamy
Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
Psychologia społeczna
Metody badawcze w psychologii
Psychospołeczne uwarunkowania zachowań na rynku pracy
Trening interpersonalny