szkoły policealne kursy szkolenia

 

 

Smaller Default Larger

"Zarządzanie może przyprawiać o ból głowy, może też być dobrą zabawą; może stanowić koszmar albo też dać pełną satysfakcję, zawsze jednak człowiek uczy się czegoś nowego" - Michael Ward

Organizacja i zarządzanie - może coś nowego

Jest to kierunek w szkole policealne, który dostarczy Ci wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania rynku jako podstawy podejmowania decyzji menedżerskich, strategii zarządzania przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynkach krajowych i zagranicznych oraz zarządzania personelem. Jako Słuchacz naszej szkoły poznasz m.in. metody właściwego doboru pracowników, przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji, rozpoznawania przyczyn konfliktów w przedsiębiorstwie i ich efektywnego rozwiązywania, prowadzenia skutecznych negocjacji oraz organizacji  systemu motywacji i szkoleń pracowników.

Przedmioty nauczania:

 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
 • Elementy zarządzania
 • Marketing
 • Wybrane zagadnienia z prawa
 • Psychologia zarządzania
 • Zintegrowane systemy zarządzania
 • Zarządzanie strategiczne
 • Negocjacje
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie finansami
 • Optymalizacja decyzji w zarządzaniu operacyjnym
 • Controlling
 • Język angielski
 • Systemy komputerowe wspomagające zarządzanie