szkoły policealne kursy szkolenia

 

 

Smaller Default Larger

Przedmioty nauczania:

Biologia i ekologia
Zagadnienia z zakresu ochrony powietrza
Zagadnienia z zakresu ochrony gleb
Zagadnienia z zakresu ochrony wód
Zagadnienia z zakresu ochrony przed hałasem i drganiami
Badania w zakresie ochrony środowiska
Prawne aspekty ochrony środowiska
Ekonomika w ochronie środowiska
Laboratorium komputerowe
Język angielski