szkoły policealne kursy szkolenia

 

 

Smaller Default Larger

Specjalista w zakresie integracji europejskiej

Praca specjalisty w zakresie integracji eurpejskiej polega nie tylko na diagnozowaniu i ocenie realizacji polityki europejskiej, ale również rozpoznaniu instytucji Wspólnot Europejskich i zagadnień prawa europejskiego do realizacji przedsięwzięć o regionalnym i ponadregionalnym charakterze.

Praca dla Ciebie!  

Wiedzę i umiejętności uzyskane na specjalności integracja europejska w szkole policealnej możesz wykorzystać w administracji publicznej, organizacjach gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz na płaszczyźnie międzynarodowych kontaktów.

 

Przedmioty nauczania w szkole policealnej:

Elementy prawa
Elementy ekonomii
Elementy psychologii i socjologii
Laboratorium komputerowe
Język angielski
Podstawy marketingu i reklamy
Elementy zarządzania przedsiębiorstwem
Finanse międzynarodowe
Prawo międzynarodowe – publiczne
Operacje handlu zagranicznego
Międzynarodowe stosunki gospodarcze