szkoły policealne kursy szkolenia

 

 

Smaller Default Larger

“Możesz postawić hotel ze szczerego złota, ale nikt go nie odwiedzi, jeżeli nie zapewnisz obsługi wysokiej jakości” – Mohan Singh Oberoi, założyciel Oberoi Grou

Specjalista w zakresie hotelarstwa

Praca specjalisty w zakresie hotelarstwa może polegać przede wszystkim na fachowej i kompleksowej obsłudze gości hotelowych oraz organizacji pracy w zakładzie hotelarskim, w tym usług gastronomicznych. Dodatkowo do jego obowiązków może należeć organizowanie i obsługiwanie kongresów, konferencji, targów, zjazdów i innych imprez, organizowanie usług turystycznych i rekreacyjnych.

Przedmioty nauczania w szkole policealnej:

Ekonomika i organizacja hotelarstwa
Elementy prawa
Organizacja i technika pracy w hotelarstwie
Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości i finansów
Obsługa konsumenta
Technika i komputeryzacja prac biurowych
Marketing w hotelarstwie
Kultura i etyka zawodowa
Język angielski