szkoły policealne kursy szkolenia

 

 

Smaller Default Larger

"Rek­la­ma jest dźwig­nią han­dlu: stu dźwi­ga, je­den handluje."- Henryk Jagodziński

Specjalista w zakresie handlu

Praca specjalisty w zakresie handlu polega m.in. na utrzymywaniu kontaktów z dotychczasowymi oraz nowymi Klientami oraz Dostawcami, aktywnej sprzedaży oferowanych produktów,odpowiedzialności za realizację budżetu sprzedaży,budowaniu długofalowych relacji z Klientami,raportowaniu działań sprzedażowych, definiowaniu potrzeb klienta i doradztwie oraz dbałości o wizerunek firmy oraz produktów, poprzez aktywny udział w akcjach marketingowych i promocyjnych.

 

Przedmioty nauczania w szkole policealnej:

Elementy prawa
Elementy ekonomii
Elementy psychologii i socjologii
Komputerowe systemy finansowe
Język angielski
Podstawy marketingu i reklamy
Elementy zarządzania przedsiębiorstwem
Rachunkowość handlowa
Statystyka
Technika biurowa
Ekonomika handlu
Technologia i towaroznawstwo
Kultura zawodu