szkoły policealne kursy szkolenia

 

 

Smaller Default Larger

Specjalista w zakresie gospodarki nieruchomościami

Praca specjalisty w zakresie gospodarki nieruchomościami poleca m.in. na prowadzeniu działań mających na celu optymalizację wykorzystania nieruchomości, prowadzeniu korespondencji z urzędami i instytucjami w zakresie obsługiwanych nieruchomości, pozyskiwaniu najemców oraz obsługi umów najmu nieruchomości, planowaniu oraz udziale w realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych nieruchomości, współpracy z firmami zewnętrznymi w zakresie zarządzania nieruchomościami, a przede wszystkim na prowadzeniu, kompletowaniu, aktualizowaniu i archiwizowaniu dokumentacji dot. nieruchomości i ich wyposażenia zgodnie z przepisami prawa.

Praca dla Ciebie!

Możesz podjąć pracę w firmach prowadzących działalność w zakresie zarządzania, bądź pośrednictwa nieruchomościami oraz w przedsięborstwach prywatych i urzędach państwowych posiadajacych wydział gospodarki nieruchomościami

 

Przedmioty nauczania:

Blok zajęć podstawowych:

Organizacja zarządzania państwem
Nieruchomości - pojęcia i definicje
Prawo rzeczowe
Stosunki cywilno - prawne
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka przestrzenna
Źródła informacji o nieruchomościach
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
Podstawy budownictwa
Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny nieruchomości

 

Blok zajęć specjalizujących dla zarządcy nieruchomości:

Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami
Planowanie i zarządzanie ekonomiczno - finansowe
przejmowanie nieruchomości do zarządu
zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
organizacja zarządzania nieruchomościami
plan zarządzania nieruchomością

 

Blok zajęć praktycznych dla zarządcy nieruchomości:

Czynności zarządcy nieruchomości – inspekcja nieruchomości – umowa o zarządzanie
Czynności zarządzania operacyjnego wybraną nieruchomości
Sprawozdawczość zarządcy nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami publicznymi
Zarządzanie nieruchomościami instytucjonalnymi
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
Plan zarządzania dowolną nieruchomością

 

Blok zajęć specjalizujących dla pośrednika w obrocie nieruchomościami:

Podstawowe wiadomości z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Dokonywanie transakcji na nieruchomościach
Działalność pośrednika w obrocie nieruchomościami
Organizacja i zarządzanie biurem w obrocie nieruchomościami
Notariusz w obrocie nieruchomościami
Prawo finansowe – podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami

 

Blok zajęć praktycznych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami:

Badanie wybranych nieruchomości pod katem ich cech mających wpływ na cenę zbycia lub poziom czynszu
Organizacja i metody pracy biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Czynności przy realizacji różnorodnych transakcji
Pozyskiwanie niezbędnych informacji o nieruchomościach z ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków oraz planu zagospodarowania przestrzennego
Wykorzystanie dostępnych źródeł informacji o nieruchomościach do wykonania badania lokalnego rynku nieruchomości
Oględziny – opis wybranych nieruchomości
Prezentacja nieruchomości
Wycena nieruchomości – operat szacunkowy
Praktyczne aspekty współpracy z instytucjami kredytującymi
Samodzielna symulacja trzech transakcji