szkoły policealne kursy szkolenia

 

 

Smaller Default Larger

Specjalista w zakresie controllingu

Specjalista w zakresie controllingu wyszukuje i rozpoznaje cele strategiczne i operatywne, pomaga w ich formułowaniu, nadzoruje ich realizacje i skutki,wyszukiwanie i rozpoznanie właściwiej drogi na przyszłość firmy (wąskich gardeł), prowadzi miarodajne kalkulacje kosztów i wydajności, tworzy wskaźniki i mierniki oceny sytuacji finansowej firmy, tworzy i aktualizuje struktury systemu planowania finansowego, prowadzi kontrolę i porównywanie zaplanowanych celów z faktycznie osiągniętymi wynikami.

Praca dla Ciebie

Możesz być zatrudniony w każdym przedsiębiorstwie, gdzie jest wdrożony system controllingu oraz w firmach szkoleniowych. Specjalizacja przygotowany jest do samodzielnej aktywności ekonomicznej.

 

Przedmioty nauczania w szkole policealnej:

Elementy prawa
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Elementy zarządzania przedsiębiorstwem
Język angielski
Zasady rachunkowości
Statystyka
Rachunek kosztów
Controlling
Zarządzanie finansami
Rachunkowość przedsiębiorstw
Komputerowe systemy finansowe