szkoły policealne kursy szkolenia

 

 

Smaller Default Larger

Specjalista w zakresie bankowości

Praca specjalisty w zakresie bankowości może opierać się na analizie rynku usług finansowych i bankowych, tworzeniu nowych produktów i usług bankowych, modyfikacji istniejacych produktów i usług bankowych, przygotowywaniu planów marketingowych i budżetów dla nowych produktów bankowych, tworzeniu polityki cenowej i ustalaniu kanałów dystrybucji dla nowych produktów, analizie wyników finansowych i wyników sprzedaży poszczególnych produktów oraz współpracy z działem marketingu i PR w zakresie promocji nowych produktów.

 

Przedmioty nauczania w szkole policealnej:

Podstawy bankowości
Ekonomika przedsiębiorstwa bankowego
Rachunkowość bankowa
Komputerowe systemy bankowe
Prawo bankowe
Matematyka w bankowości
Funkcje i znaczenie banku centralnego
Ocena ryzyka kredytowego
System walutowy
Marketing
Nadzór bankowy
Bank a przedsiębiorstwo
Ocena projektów inwestycyjnych