szkoły policealne kursy szkolenia

 

 

Smaller Default Larger

Centrum Kształcenia Menedżerów - Jednoroczna Szkoła Policealna

to prosty i szybki sposób na podniesienie Twoich kwalifikacji. Otrzymasz świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły policealnej oraz dzięki specjalnie przygotowanym przez wyspecjalizowaną Kadrę Centrum Kształcenia Menedżerów programom nauczania uzyskasz potrzebne Ci umiejętności zawodowe.

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się osoby, które ukończyły szkołę średnią lub zawodową oraz złożą stosowne dokumenty, tj.:

- podanie o przyjęcie do szkoły (wewnętrzny druk szkoły),
- kserokopię świadectwa ukończenia szkoły (oryginał do wglądu),
- fotografie (3 szt. format legitymacyjny),
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki

oraz wniosą wymagane opłaty (możliwość zwolnienia z części opłaty czesnego)

Zajęcia w Szkole realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, zajęć zintegrowanych, a także konsultacji indywidualnych - w systemie wieczorowym lub zaocznym przez okres jednego roku, tj. dwóch semestrów.

Kierunki kształcenia: