szkoły policealne kursy szkolenia

 

 

Smaller Default Larger

Informacje ogólne o techniku informatyku

Typ szkoły: szkola policealna o uprawnieniach szkoły publicznej
Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma: wieczorowa lub zaoczna
Kwalifikacje: 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Przedmioty nauczania:

t-informatyk

 • Systemy operacyjne
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Sieci komputerowe.
 • Witryny i aplikacje internetowe.
 • Systemy baz danych.
 • Działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • Język angielski w branży informatycznej
 • Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych.
 • Administracja bazami danych.
 • Programowanie aplikacji internetowych

 

Czym zajmuje się technik informatyk?

Technik informatyk to osoba, która sprawnie posługuje się systemami operacyjnymi, obsługuje oprogramowanie użytkowe, potrafi dokonać doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania, obsługuje urządzenia peryferyjne,posiada umięjętność pracy w sieciach komputerowych oraz projektowania baz danych i ich oprogramowania, zna podstawy programowania.Technik informatyk może wykonywać zadania instalacyjne, obsługiwać systemy aplikacyjne, współpracować z zespołem informatyków, podejmujących się poważnych zadań projektowych, programowania lub eksploatacji.

 

Praca dla Ciebie!!!

Jako Absolwent tego kierunku możesz pracować w ośrodkach obliczeniowych, firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, punktach serwisowych, firmach administrujących sieci komputerowe, sklepach komputerowych, działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o efektach kształcenia w zawodzie technik informatyk

Centrum Kształcenia Menedżerów - Niepubliczna Szkoła Policealna przygotowuje Słuchaczy, kształcących się w zawodzie technik informatyk, do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów

 

2) Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego

PKZ(E.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk

 

3) Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

3. Naprawa komputera osobistego

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

1. Tworzenie stron internetowych

2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

3. Tworzenie aplikacji internetowych