szkoły policealne kursy szkolenia

 

 

Smaller Default Larger

Centrum Kształcenia Menedżerów – Niepubliczna Szkoła Policealna w Katowicach

została wpisana do prowadzonej przez prezydenta miasta Katowice ewidencji szkół niepublicznych pod pozycją numer 1/2004.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, czyli możesz uzyskasz tytuł zawodowy, a świadectwa i zaświadczenia wydawane przez szkołę uznaje się za równorzędne ze świadectwami szkoły publicznej.

Nasi nauczyciele realizują programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia w zawodach Ministerstwa Edukacji Narodowej obowiązującą od 1 września 2012 roku, co oznacza, że uzyskasz wiedzę i umiejętności jaką powinieneś posiadać po ukończeniu wybranego przez Ciebie kierunku.

Zajęcia w szkole prowadzone są w dogodnym dla Ciebie systemie wieczorowym lub zaocznym, realizowane są w małych grupach, w formie wykładów, paneli specjalistycznych, zajęć praktycznych, ćwiczeń, laboratoriów, a także konsultacji zbiorowych i indywidualnych.

Nauka na większości kierunków trwa zaledwie 2 lata czyli 4 semestry, czyli już po tym okresie otrzymasz uprawnienia w wymarzonym zawodzie.

Po ukończeniu szkoły zawsze otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zaliczeniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który jest przeprowadzany w szkole w miłej atmosferze uzyskujesz dyplom z tytułem technika.

 

Kierunku kształcenia:

Technik Administracji

Technik Archiwista

Technik BHP

Technik Informatyk

Technik Rachunkowości

Technik Usług Kosmetycznych