szkoły policealne kursy szkolenia

 

 

Smaller Default Larger

kierowanie zespołem w szkole policealnej w Katowicach, leadership i kierowanie zespołem

Jeśli twoje działania inspirują innych, by marzyć, więcej się uczyć, więcej robić i stać się kimś lepszym - jesteś liderem.

- John Quincy Adams

 

Leadership i kierowanie zespołem - wyższy poziom zarządzania

Leadership i kierowanie zespołem jest interdyscyplinarnym kierunkiem kształcenia łączącym wiedzę i umiejętności z zakresu przywództwa w zespole oraz zarządzania i kierowania personelem. Podstawowym celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie do pracy lidera zespołu. Jako Słuchacz naszej szkoły poznasz tajniki kreowania pozytywnego wizerunku zespołu, efektywnego  zarządzanie konfliktami wewnątrz grupy, wytyczania celów i ich realizacji przez zespół oraz wszystkie techniki sprawności menedżerskich. Dodatkowo zdobędziesz umiejętności zarządzania ludźmi, budowania zespołów i usprawnienia komunikacji w drużynie.

Przedmioty nauczania:

 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
 • Zarys prawa handlowego i cywilnego w prawodawstwie europejskim
 • Prawo pracy
 • Zarządzanie finansami i podatki
 • Zarządzanie personelem
 • Marketing
 • Negocjacje w biznesie
 • Etykieta menedżera
 • Techniki sprawności menedżerskich
 • Komputerowe wspomaganie pracy menedżera
 • Język angielski