szkoły policealne kursy szkolenia

 

 

Smaller Default Larger

Trochę chęci, garść zapału i szczypta zaangażowania... w naukę, a zdobędziesz dyplom z tytułem technika.

W dwuletniej szkole policealnej nie płacisz za naukę:

  • wpisowe 0zł
  • czesne 0zł
  • materiały dydaktyczne 0zł
  • egzaminy semestralne 0zł
  • wszelkie inne za które inne szkoły pobierają opłaty 0zł

Kierunki kształcenia:

Kryteria przyjęcia do szkoły policealnej:

Ukończenie liceum lub innej równorzędnej szkoły średniej (bez konieczności uzyskania matury)!

Przyjęcie odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku przekroczenia ustalonego limitu przyjęć obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Obsługi Słuchacza w umówionym terminie.

Rezerwacja miejsc poprzez formularz zgłoszeniowy 

Wymagane dokumenty

3 Zdjęcia legitymacyjne
Standardowe zdjęcie legitymacyjne powinno mieć wymiary 3,5 cm  x 4,5 cm i powinno ukazywać lewy profil z uchem, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na kierunku
Dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku jest obowiązkowe.
Kandydat zaświadczenie może uzyskać od lekarza pierwszego kontaktu. Zaświadczenie może mieć dowolną formę pisemną. Powinno zawierać nazwę kierunku kształcenia i nazwę szkoły.

Świadectwo ukończenia szkoły średniej
Przy przyjęciu Kandydata do szkoły policealnej wymaganym dokumentem jest oryginał/odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej lub jego kserokopia (potwierdzona notarialnie).

Dokument potwierdzający tożsamość
W przy zapisie wymagane jest przedstawienie dowodu osobistego, w przypadku jego braku, paszportu.

Formularz zgłoszeniowy
Gotowy druk dostępny w Biurze Obsługi Słuchacza jest drukowany na miejscu przy zapisie.